Bijelo obojana unutrašnja vrata s umetcima.
Opuštajuća bijela boja simbol je vječnosti, potpunosti i u nama budi pozitivnost. BELLAline vrata možete kombinirati s različitim furnirskim umetcima i njihovu boju prilagoditi u skladu s RAL ljestvicom.
Preuzmite katalog BELLAline